STICHTING YOGINI ROSA FOUNDATION


 

Doel

Het ondersteunen van vrouwen met de diagnose (borst) kanker, door het organiseren van yoga retreat weken in een veilige omgeving samen met andere vrouwen, begeleidt door een deskundig team.

Via een speciaal ontwikkeld programma met yoga, mindfulness, gezonde voeding en diverse workshops, geven we aandacht aan de lichamelijke en geestelijke gevolgen van kanker en de behandeling daarvan.

Gegevens

Stichting Yogini rosa Foundation
RSIN nummer: NL856457073B01
KvK nummer : 66238765
IBAN: NL14 TRIO 0390 1022 61

Verspronckweg 83 rood
2023 BC HAARLEM
Tel: +31653167543
foundation@yoginirosa.com

Stichting Yogini rosa Foundation is een non-profit organisatie.

Fonds

De Yogini rosa Foundation zamelt fondsen in waarvan gehele of gedeeltelijke scholarships/beurzen worden verstrekt aan vrouwen om deel te nemen aan een Yogini rosa Retreat week.

Afhankelijk van de inkomende donaties wordt er een aantal beurzen per half jaar toegekend.

 

Mandala

Bestuur

Het bestuur van de Yogini rosa Foundation is onbezoldigd en bestaat uit:

Monique Kwak
Voorzitter en oprichtster

Jeannette van der Neut
Secretaris

Sabine Dorrepaal
Penningmeester

Advisory Board

Het bestuur wordt gesteund door de Advisory Board van de stichting. Zij levert expertise aan voor de strategie van de stichting en helpt mee nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

De Advisory Board geeft ook advies over het programma, de inhoud en de samenstelling van de Yogini rosa Retreats.

Advisory Board leden:
Alison Melvin
Adriana Mejia Cuartas
Gwenn Wientjes
Mathilde ter Horst

Het bestuur wordt bijgestaan door veel vrijwilligers, vrienden en partners.